Pronation

Pronation eller plattfot uppstår då foten har ett nedsjunket fotvalv. Detta leder till att den större delen av kroppsvikten förläggs på fotens insida när du står eller går. Pronation kan orsaka smärta i så väl fötter som i knän, hälarna och även rygg. Ett bra skoinlägg är mycket viktigt när du lider av pronation / plattfot. Genom att använda ett riktigt bra skoinlägg för pronation rättar du till problemet och får en korrekt fotnedsättning som minskar besvären.

Läs mer

Pronation, plattfot vad är det?
Begreppet plattfot betyder att foten är platt mot marken när du står upp. När foten är nedsjunken istället för som normalt, har ett fungerande fotvalv. Fotvalvets funktion är att ge en naturlig stötabsorption när du står eller går. Vissa föds plattfotade medan det för andra kommer med åren. När fotvalvet kollapsar och du får plattfot följer oftast en överpronation med på köpet.
Pronation betyder att foten rullar inåt och utsätter ankeln och benen för en överdriven belastning. Fotvalvets allt för låga ställning gör nämligen att belastningen läggs mer på fotens insida när du går och skapar en felställning för foten.
Man kan alltså ha pronation utan plattfot även om det inte är så vanligt, men en plattfot pronerar alltid och orsakas av det låga valvets rörelse.
De symtom som ofta beskrivs är smärta i häl och hålfot samt att det föreligger en något ökad risk för andra skador som kan orsaka symtom.

Symtom vid pronation, plattfot
En plattfot pronerar alltid och orsakas av det låga valvets rörelse som skapar pronationstendensen i foten. Överpronation kan vara en bidragande orsak till överbelastningsskador i fot och underben.

  • Benhinneinflammationer – orsakas ofta av överpronation i foten. Överpronation bidrar till en ökad rörelse i underbenet. Underbenet är uppdelat i flera olika muskelfack som omges av benhinnor. Vid överpronation ökar rörelsen och friktionen mellan muskelhinnorna vilket ofta utvecklas till ett inflammationstillstånd, benhinneinflammation.
  • Överpronation kan också utlösa smärta över knäledens insida.
  • Plantar fasciit / hälsporre – inflammation i senspegeln under foten med smärta på hälens insida .
  • Det är viktigt att motverka överpronation vid problem med rörliga knäskålar (patella luxation eller subluxation) för att säkerställa ett neutralläge från foten upp i knäleden.
  • Mediala artrosproblem i knäleden ökar belastningen på knäledens insida. Vid överpronation ökar belastningen ytterligare över knäledens insida vilket kan påverka artrosproblemen negativt.

Varför får man plattfot, pronation?
Plattfot, även kallat pes planus, innebär en avsaknad eller förlust av det inre fotvalvet, och är ofta förknippat med en ökad pronationsrörelse av foten vid belastning, så kallad Pronation. Plattfot delas upp i medfödd eller förvärvad samt flexibel eller rigid plattfot.

Behandling av pronation / plattfot
Behandling vid plattfot, även kallat hålfot, innebär främst träning för fot och underbensmuskulatur och avlastning med skoinlägg.

Om du är plattfotad är det viktigt att använda en avlastande inläggssula eller ett hålfotsstöd. Dels kan ett skoinlägg minska smärta i fötter, anklar, knän och rygg. Dessutom kan ett hålfotsstöd mot plattfot även ge dig bättre hållning.
Skoinlägg för plattfot kan användas i alla typer av skor. Oavsett om du vill använda skosulorna i vardagsskorna, arbetsskorna, löparskorna eller i finskorna.

En pronationssula är konstruerad för att motverka överpronation i foten. Pronationssulan positionerar foten i ett lätt supinerat läge (foten vinklad utåt). Detta bidrar till ett rakare steg med mindre grad av överpronation. Pronationssulan kan användas i alla skor vid alla tillfällen och har för funktion att minska över pronationen med en målsättning att uppnå ett gynnsamt neutralläge i foten och därmed vidare upp i fot, fotled, underben, knä, höft och rygg.

Skoinlägg vid idrott när man har pronation / plattfot är mycket viktigt då belastning ökar dramatiskt. Belastningen ökar med 5-6 gånger sin kroppsvikt. Det betyder att någon som väger 70kg belastar sina fötter med nästa 400kg per steg! Personer som har plattfot / pronation tenderar därför att få ont när de springer, hopppar, idrottar.