Stukad fot

En stukad fot kallas även för fotledsdistortion / fotledsstukning eller att ha vrickad fot. Att få stukad fot är den vanligast förekommande fotskadan och den vanligaste orsaken till smärta och funktionsnedsättning. Foten “viker sig” sig i de flesta fall inåt under belastning, i så kallad supination. Fotledens utsida sträcks då och mjukdelsvävnaderna på utsidan, under och framför den yttre fotknölen blir skadade. Svullnad samt rörelse- och belastningssmärta uppstår. Det akuta omhändertagandet är viktigt och kan spara veckors lidande och rehabilitering. Skyddande fotled stöd eller tejpning då återstukning är mycket vanligt samt träning för att återfå stabilitet är avgörande.

Läs mer

Varför får man stukad fot?
Ca 90 procent av alla fotledsstukningar sker genom att de yttre strukturerna skadas. De flesta skador är av lindrigare art med efterföljande belastningssmärta och viss svullnad kring den yttre fotknölen. För vissa kan det gå värre med en total ruptur av ett ligament eller en fraktur som följd. De flesta återhämtar sig fullt efter en stukning, men ca 30 procent har kvarstående besvär även efter 6 månader. Risken att stuka foten igen är mycket hög under det första året och konsekvenserna av återstukade fötter är påtagliga med risk för kroniska besvär, vilket innebär lidande för den drabbande. Därav är ett bra omhändertagande efter den första stukningen viktig.

Symtom vid stukad fot / vrickad fot
Det gör ofta ont att belasta en stukad fot och ofta börjar man halta för att undvika ytterligare smärta. Svullnad runt ankeln vid den yttre fotknölen är vanligt och ibland syns ett blåmärke i området. Rörligheten blir vanligtvis nedsatt på grund av svullnad och smärta och det är ömt att trycka på vävnaderna på utsidan av fotleden, framför allt strax framför och nedanför den yttre fotknölen. Smärtan och svullnaden samt skadan i mjukdelarna leder också till nedsatt styrka och balans.

Vid lindrigare skada brukar smärtan successivt avta inom någon vecka och man klarar att belasta foten mer och mer. Men vid en större skada kan även vilovärk förekomma och om foten svullnat kraftigt kan belastningssmärtan och vilovärken vara väldigt stark. Klarar man ej att stå på foten kan man ha en fraktur eller benavlossning från den yttre fotknölen. Vid misstanke om detta skall röntgen göras omgående.

Svullnaden runt ankeln kan finnas kvar under flera månader.

Stukningar kan delas in i grad I, II och III-skador

  • Grad I ger en mild sträckning av ett ligament med mikroskopiska bristningar. Symtomen är lätt svullnad och ömhet. Här föreligger ingen ledinstabilitet vid undersökning och patienten kan stå och gå med endast liten smärta.
  • Grad II är en allvarligare skada med delbristningar av ett ligament. Symtomen är måttlig svullnad, smärta, ömhet och blodutgjutelse (hematom). Vid undersökning finns en måttlig ledinstabilitet med viss inskränkning av rörelse och funktion. Det smärtar att stå och gå.
  • Grad III innebär en total ruptur av ett ligament. Symtomen är stor svullnad och blodutgjutelse (hematom), stark smärta och ömhet. Det finns en betydande mekanisk instabilitet vid undersökning och en betydligt minskad funktion och rörelseförmåga. Patienten kan inte stå och gå på foten.

Behandling av stukad fot / vrickad fot

Vi har flera hjälpmedel och fotvårdsprodukter som påskyndar läkeprocessen och som förebygger smärta när du har stukat foten. Vi har produkter som hjälper dig oavsett om du har en lättare eller allvarligare stukning.

  1. Ankelskyddsband – Med ett ankelskyddsband kan man snabbt linda fotleden och skapa kompression direkt när man råkat ut för en fotledsskada. Bandet ger stöd till anklarna och ger en kraftig kompression vilket gör att blodflödet genom foten ökar.
  2. Ankelstrumpor med kompression  – Ankelstrumpor använder du under natten för att ge ett stabiliserande tryck över fotleden när du sover. Dessa sockor är mer bekväma och ökar kompressionen i fotleden samt ger ett ökat blodflöde vilket gör att kroppen får bästa möjliga förutsättningar till att läka den stukade foten.
  3. Fotledsskydd – Fotledsskydd kan man använda i förebyggande syfte för att förhindra att stuka foten när man idrottar. Fotledsskyddet fungerar även utmärkt till att stabilisera fotleden när du redan har råkat ut för en stukning.
  4. Fixerande fotledsstöd – Ett fotledsstöd fixerar din fot så att den blir helt still. Det medföljer  en metallskena som du böjer till det läge du önskar. Du får rätt vinkel genom att placera skenan mellan fotledsstödet och fotleden. Det fixerande fotledsstödet kan användas både under natten och på dagen utan att fotleden rör sig.
  5. Stabilt fotledsskydd – Detta skydd stabiliserar din ankel väldigt bra. Oavsett om du har en lätt stukad fot eller en kraftigt stukad fot kommer detta fotledsstöd att ge dig bästa möjliga förutsättningar för en skonsam läkning.