Hälseneinflammation

Hälseneinflammation (hälsenetendinopati) är trots namnet inte en inflammation utan en felläkning av de småskador i senan som normalt uppstår när man tränar. Besvären med hälseneinflammation brukar uppkomma när man belastat senan mer än vanligt, framför allt vid löpning eller hopp, men äldre kan drabbas bara av att ha gått mer än vanligt. Du kan dämpa smärtan från hälseneinflammation med avlastande och smärtlindrande skydd, hälkudde / hälinlägg, och dämpande skoinlägg. Kompressionsbehandling med kompressionsstrumpor av hela hälsenan för att motverka lokal svullnad kan också hjälpa.

Läs mer

Hälseneinflammation vad är det?
Hälsenan utsätts dagligen för extrema påfrestningar både vid normal aktivitet, motion och fysisk aktivitet. En normal dag belastas foten och hälsenan med ca 5000 steg, vid löpträning kan antalet steg dubblas vilket ger en stor risk för en överbelastningsskada.
Majoriteten av hälsenesinflammationerna i hälsenan är orsakade av överbelastning.
Hälseneinflammation smärtar ofta mitt på hälsenan men det förkommer även inflammationer i hälsenans fäste på yttre delen av hälen. Hälsenan känns ofta stel och smärtar vid belastning framför allt på morgonen eller efter en längre tids vila. Inflammation i hälsenan kan även ge upphov till lokal svullnade runt hälsenan och vid kraftiga inflammationer kan huden bli rödaktig med lokal värmeökning över hälsenan.

Symtom vid hälseneinflammation

 • Problemen orsakar oftast lokal svullnad och ömhet över området.
 • Svullnaden i hälsenan bidrar till minskad rörelse i fotleden.
 • Tydlig stelhet när hälsenan arbetar.
 • Smärtan i hälsenan ökar vid aktivitet.
 • Hälsenan kan även knarra vid belastning orsakat av hälsenesinflammationen.
 • Svullen och förtjockad hälsena.
 • Ömhet vid tryck och beröring av hälsenan.
 • Kommer oftast i ena men kan drabba båda hälsenorna samtidigt.
 • Morgonstelhet och ont i hälsenan, ofta med igångsättningsproblem efter en viss tids vila eller nattsömn.

Varför får man hälseneinflammation?
Hälseneinflammation uppstår ofta vid kraftigt ökad träningsmängd och träningsintensitet men kan även uppstå vid normal belastning, och då ofta som en överbelastningsskada.

Behandling av hälseneinflammation

 • En inflammerad hälsena skall inte nonchaleras då långvariga problem med hälseneinflammation kan bli svårbehandlade. Ju tidigare en åtgärd sätts in desto bättre är förutsättningarna att snabbare bli problemfri.
 • Vid större problem, försök att vila helt under kortare perioder. Avlastning innebär att hälseneinflammationen får en möjlighet att lugna ned sig och minskar i smärta. Vila är viktigt.
 • Har du anatomiska förutsättningar med överpronation i foten bidrar detta till att hälsenan arbetar mer i sidled. Pronation / plattfot kan vara en av de utlösande orsakerna till att hälseneinflammation utvecklas. Vid konstaterad överpronation motverkar en pronationssula effektivt pronationstendensen och minimerar hälsenans arbete i sidled.
 • Minska belastningen av hälsenan med hjälp av en hälsenekil. Hälsenekilen bidrar till att minska hälsenans "upp och ned"-rörelser vilket ofta fungerar direkt smärtlindrande.
 • Kompressionsbehandling med kompressionsstrumpor av hela hälsenan för att motverka lokal svullnad.
 • Svullnade i hälsenan innebär ytterligare smärta och stelhet vilket en hälseneortos (hälseneskydd) effektivt motverkar.
 • Senor läker som bäst av att belastas på en lagom nivå, så aktivitetsanpassning samt successivt stegrade belastning är optimalt.

Kompletterande behandlingar kan vara:

 • Hälkudde, hälinlägg och skydd
 • Skor med mjuk dämpande sula och rullsula
 • Skoinlägg
 • Stötvågsbehandling (vid långvariga besvär)
 • Laserbehandling

Tips för att minska risken för hälseneinflammation

För att undvika att drabbas av, eller återfå, hälseneinflammation ligger primärt fokus på att inte öka träningen för snabbt, eller att ha för kort återhämtning mellan passen.

Det är viktigt att träna upp styrka som korrelerar med den belastning som vävnaden utsätts för. Det krävs mer kraft och tålighet vid löpning än vid promenader för att motverka smärta. Tunga, snabba och uthållighetskrävande tåhävningsövningar samt hopp är till exempel lämpligt för den som önskar löpträna.

Fotställning kan påverka belastningen mot hälsenan och risken för att drabbas av hälsenebesvär. Skoinlägg, hälinlägg kan därför vara lämpligt att använda vid mer krävande aktiviteter.