Mortons neurom

Mortons neurom (mortons syndrom) är en skada som uppstår då en nerv i framfoten hamnar i kläm eller skadas. Mortons neurom kan vara väldigt smärtsamt och med tiden kan mortons neurom faktiskt leda till nedsatt känsel i tårna om inte tillståndet behandlas ordentligt. I regel uppstår smärtan mellan tårna eller i en alternativt flera tår.

Läs mer

Massageboll

99 kr 89 kr
I lager

Fotmassage spikboll roller

129 kr 116 kr
I lager

Mortons neurom vad är det?
Mortons neurom är en vanlig orsak till smärta och problem i framfoten. Mortons neurom eller mortons syndrom som det ofta kallas är en lokal nervinklämning av tårnas nervbanor i framfoten. Nerverna som löper ned mot tårna passerar genom det främre fotvalvets ledhuvuden (metatarsalleden) som ofta är nedsjunken i samband med ökat tryck mot nerverna. Problem med Mortons syndrom kan underlättas med pelottsula för effektiv avlastning och stöd över framfoten.

Symtom vid Mortons neurom

  • Brännande smärta vid belastning som strålar ut mellan tårna, vanligast mellan tå tre och fyra.
  • Nedsatt känsel i de påverkade tårna
  • Smärta som förvärras vid aktivitet eller av trånga skor.
  • Huggsmärta vid aktivitet.

Den som har drabbats av Mortons neurom beskriver oftast en smärta i framfoten, som vanligtvis upplevs stråla ut mellan tå tre och fyra, eller mellan tå två och tre.

Smärtan kan upplevas som brännande och i vissa fall förekommer även nedsatt känsel i de berörda tårna. I vila känns det oftast bättre, men vid aktivitet som gång och löpning brukar smärtan öka. Ibland kan smärtan beskrivas som huggande. Vid stora neurom kan tårna snedställas.

Varför får man Mortons neurom?
När det främre fotvalvet sjunker ned är det ofta på grund av överbelastning av framfotens nedsänkning av framvalvet. Detta med en direkt effekt att ledhuvudena i förfotsvalvet förs närmare varandra. Mortons neurom  är en inklämning av nervens bana mellan ledhuvudena i framfoten, inlämningen skapar ett ökat tryck på nerven som vanligtvis utlöser intensiv belastningsrelaterad smärta vid varje steg och framförallt vid varje avveckling av steget när belastningen över framfoten ökar.

Vid återkommande tryck ökar risken att nerven blir inflammerad med effekten att den svullnar upp lokalt, i det redan trånga utrymmet mellan ledhuvudena i framfoten ökar normalt trycket över den inflammerade nerven med risk för att smärtan övergår till inflammatoriska problem som även kan smärta i obelastade lägen.

Behandling av Mortons neurom

  • Pelotter, framfotsinlägg, enskilt eller skoinlägg med inbyggda framfotsstöd. Pelotter är små kuddar som placeras under foten strax bakom framfotens trampdyna för att ge stöd åt det främre fotvalvet. Detta kan förändra biomekaniken och därigenom minska trycket mot nerven. En period med minskat tryck kan leda till successivt minskade besvär och utläkning.
  • Det bästa som kan göras på egen hand för att lindra besvären är att försöka minska på trycket som blir i framfoten. Framförallt genom att vara noga med sina skor. Tillräckligt breda skor är viktigt så att inte framfoten trycks ihop från sidorna. Högklackade skor medför ofta ett ökat tryck mot framfoten och kan vara bra att undvika.
  • Tillfälligt minskad belastning kan hjälpa till att lindra smärtan. Lättare cirkulationsövningar för framfot/tår kan också lindra smärta.